Aanpak verkeerssituatie Haarsweg-Strangeweg

De gemeente Ommen heeft een concept-voorstel opgesteld voor de aanpak van de verkeerssituatie Haarsweg-Strangeweg. Het voorstel is tot stand gekomen op basis van gesprekken met diverse belangenpartijen en een verkeerskundig onderzoek naar de gevolgen van het doortrekken van de Haarsweg.

Het voorstel moet een oplossing bieden ten aanzien van:

  • doorstroming vrachtverkeer en een calamiteitenontsluiting op de Strangeweg;
  • fietsveiligheid;
  • verkeerssituatie rondom basisschool Kardoen en sluipverkeer door de wijk.

Concept-voorstel

Uit gesprekken met de vier belangenpartijen OVO, wijkvereniging Strangen, VVN en De Kardoen is, in combinatie met een verkeerstechnisch onderzoek, een voorlopig collegevoorstel gepresenteerd. Dit voorstel houdt in:

  • Doortrekken van de Haarsweg (van rotonde tot aan de Hardenbergerweg) heeft te weinig draagvlak. Om die reden wordt de Haarsweg in deze vorm niet doorgetrokken.
  • Op korte termijn wordt de lus Strangeweg-Sogenbosstraat geoptimaliseerd zodat vrachtwagens niet hoeven te keren.
  • Op korte termijn wordt door aanpassing van de Strangeweg met fietssuggestiestroken de fietsveiligheid verbeterd en illegaal parkeren van vrachtwagens tegengegaan.
  • De  opdracht wordt gegeven om een onderzoek te starten naar de realisatie van een nieuw lus Strangeweg-Nieuwelandstraat. In dit onderzoek worden weer gesprekken gevoerd met belanghebbenden en wordt  rekening gehouden met eventueel voorgaande onderzoeken.
  • Het vrijliggende fietspad en de veiligheid rond de school wordt in een apart traject onderzocht.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.