Leeftijdscategorie 60+

Om de verkeersveiligheid voor de leeftijdscategorie 60+ te waarborgen zijn er verschillende projecten ontwikkeld.

Hierbij kunt u denken aan E-biketraining/fietsvaardigheidstraining, scootmobielcursus en opfriscursus rijvaardigheid. Hieronder worden de projecten voor deze leeftijdscategorie kort toegelicht.

E-bike training/fietsvaardigheidstraining

Het fietsgebruik onder ouderen neemt toe. De elektrische fiets (E-bike) heeft aan het fietsen door ouderen een enorme impuls gegeven. Ruim 1 op de 5 nieuw verkochte fietsen is een E-bike. Gelijktijdig wijst onderzoek jammer genoeg uit, dat het aantal slachtoffers en gewonden onder fietsende senioren toeneemt en dat een groot deel van de ongevallen eenzijdig is.  In 2015 vielen landelijk 185 verkeersdoden onder fietsers; 63% was 65-plusser.

Van 2013 t/m 2015 organiseerde de Fietsschool van de Fietsersbond met medewerking van plaatselijke fietswinkels op één of – bij voldoende belangstelling - twee locaties in de gemeente een fietsinformatiedag. De cursus was vooral gericht op 60-plussers die al een e-bike hebben of die er over nadenken een dergelijke fiets aan te schaffen. Maar ook oudere fietsers die (nog) helemaal niet denken aan de overstap naar de elektrisch ondersteunde fiets, konden aan de training meedoen.

De deelname aan de cursus liep sterk terug en was in 2015 minimaal. Ongevallencijfers laten echter zien, dat het nut van een e-biketraining voor deze doelgroep daarentegen onbetwist is. Daarom is vanaf 2016 gekozen voor een nieuwe aanpak, waarbij gebruik gemaakt wordt van het fietsvoorlichtingsaanbod van VVN. Bij deze aanpak wordt doelgroepenorganisaties (ouderenbonden, plaatselijke belangen, wijkcentra, buurtkamers e.d.) de mogelijkheid geboden om op hun eigen locatie voorlichting te ontvangen over fietsveiligheid. Met andere woorden; de aanbieder zoekt de doelgroep op. Deze aanpak werkt niet alleen drempelverlagend (men hoeft niet ver meer te reizen), maar heeft ook als belangrijk voordeel, dat meer ouderen worden bereikt. Datum en locatie worden in samenspraak met de organisatie bepaald.

In het najaar van 2016 is met deze nieuwe aanpak op 2 locaties een positief begin gemaakt, waarbij de nadruk lag op het vergroten van de theoretische kennis.

Scootmobielcursus

Met het flink toegenomen gebruik van het aantal scootmobielen is de laatste jaren ook het aantal opnames op de spoedeisende hulp gestegen.  Ook steeg het aantal slachtoffers onder scootmobiel gebruikers (in 2015 in totaal 41, waaronder 36 mannen en 5 vrouwen). Hiermee is het aantal dodelijke scootmobielongevallen ongeveer gelijk aan het aantal overleden bestuurders van een brom- of snorfiets en motorrijders. De meeste ongelukken gebeuren door omvallen. Naar verwacht zal de stijgende lijn van het aantal scootmobielgebruikers toenemen, met name de categorie die zelf – dus niet door de gemeente verstrekt –  een dergelijk elektrisch vervoermiddel aanschaffen. De cursus wordt jaarlijks in de hoofdkern Ommen  in en vanuit het Hervormd Centrum.

Opfriscursus rijvaardigheid

Onderzoek van de ANWB onder hun leden heeft uitgewezen, dat 78% van de Nederlanders boven de 18 jaar onvoldoende op de hoogte is van de verkeersregels. Van de onderzochten geboren voor 1960 slaagden slechts 16%. Deelname aan het verkeer wordt er dus niet eenvoudiger op naarmate men ouder wordt. Vooral ook, omdat het aantal ouderen (met rijbewijs) groeit is het erg zinvol om op oudere leeftijd de verkeerskennis en rijvaardigheid periodiek onder de loep te (laten) nemen.

Bij voldoende deelname wordt daarom speciaal voor oudere verkeersdeelnemers jaarlijks een Opfriscursus rijvaardigheid (voorheen BROEM) gehouden. De cursus worden aangeboden door VVN-Ommen in samenwerking met (een) lokale rijschoolhouder(s).

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.