Leeftijdscategorie 4-12

Vrijwel dagelijks is te horen of te lezen dat ergens in Nederland iemand is omgekomen in het verkeer. Kinderen zijn regelmatig slachtoffer in het verkeer. In de leeftijdscategorie 0-14 jaar vinden er in Overijssel en Gelderland jaarlijks gemiddeld 4 dodelijke ongevallen plaats en zijn er ruim 300 ernstig gewonden te betreuren.

Daarom is het belangrijk dat kinderen zich veilig door het verkeer kunnen verplaatsen. Niet alleen naar school maar ook naar de sportvereniging, de muziekles of naar opa en oma. Verkeerseducatie is een onmisbare schakel in de opvoeding van onze kinderen en is in het basisonderwijs dan ook een verplicht onderdeel van het lesprogramma.

Lesmethoden Basisonderwijs

We nemen allemaal dagelijks deel aan het verkeer. Weten wat er van je verwacht wordt en welke regels je moet kennen om je veilig te kunnen bewegen in het verkeer, is daarom essentieel. Met verkeerseducatie kun je dus niet vroeg genoeg beginnen.

Diverse uitgevers brengen t.b.v. de verkeerslessen voor de groepen 1 t/m 8 een praktijkgerichte verkeersmethode uit. Op veruit de meeste scholen wordt de (doorlopende) Verkeereducatielijn van VVN gebruikt. Bij deze verkeersmethode wordt een koppeling gelegd tussen de verkeerstheorie (regels en borden) en de dagelijkse verkeerspraktijk.

Verkeersouders

De verkeersouder is de schakel tussen ouders, school en derden (gemeente, VVN, politie, ROVON) als het gaat om de verkeersveiligheid van de leerlingen, waaronder de school-thuisroute. Ook worden verkeersouders betrokken bij de organisatie en uitvoering van educatieve projecten (bijv. het verkeersexamen).

Alle bestaande VVN Verkeersouder abonnementen zijn in 2014 omgezet naar een VVN Verkeersouder lidmaatschap. Scholen met verkeersouders en een VVN verkeersouder lidmaatschap kunnen gratis beschikken over zowel diverse materialen als ondersteuning van VVN. Van alle 16 basisscholen hebben 12 scholen een verkeersouder.

Verkeersbrigadiers

De gemeente Ommen kent twee basisscholen met een verkeersbrigade. De verkeersbrigadiers zorgen dagelijks voor een veilige oversteek van de kinderen op de school-thuisroute.  Indien nodig wordt er in het activiteitenplan een bedrag opgenomen voor de vervanging van materialen (onder andere jassen & stopborden) en opleiding.

‘De scholen zijn weer begonnen’

Onder de verkeersslachtoffers van kinderen is 1 op de 3 onderweg van of naar school. Ongevallencijfers tonen aan, dat de kans op (dodelijke) ongevallen tussen kinderen en bestuurders in de eerste weken na de zomervakantie hoger is dan in de rest van het jaar.

Vanaf 2013 worden weggebruikers in de hoofdkern Ommen door de diverse lichtkranten geattendeerd op deze jonge en kwetsbare groep weggebruikers. Met ingang van 2015 is deze campagne in de hoofdkern Ommen uitgebreid met ophanging van speciaal door VVN ontworpen spandoeken op alle gemeentelijke invalswegen. Deze actie zal met ingang van 2016 gemeente breed worden ingevoerd.

Verkeersexamen

Elk jaar kunt u ze zien fietsen: leerlingen uit groep 7 of 8 van het basisonderwijs die bezig zijn met het verkeersexamen. Het verkeersexamen bestaat uit een schriftelijk en een praktijk examen. Het praktijkdeel wordt georganiseerd door VVN-Ommen.

Nagenoeg alle scholen doen aan het verkeersexamen mee en de 0-fouters worden volgens traditie jaarlijks door de burgemeester op het gemeentehuis ontvangen om het certificaat en een gemeentelijke attentie in ontvangst te nemen.

Dode Hoek

Door middel van theorie en simulatie van praktijk verkeerssituaties worden kinderen bewust gemaakt van het gevaar van de dode (‘blinde’) hoek van een truck en bus. Voor dit project wordt de specifiek voor dit project ingerichte instructietruck van de Chauffeurs Vereniging Friesland ingezet.

Jaarlijks wordt ongeveer de helft van alle basisscholen in de gemeente Ommen uitgenodigd om met de groepen 7 en 8 aan dit project mee te doen (jaarlijks wisselend met het project ANWB-Streetwise). Bij de keus van de scholen wordt rekening gehouden met het project VOMOL. Hierbij is het streven scholen niet uit te nodigen voor deelname aan zowel Dode Hoek als VOMOL.

ANWB-Streetwise

Streetwise is een praktijkgericht en aansprekend verkeersonderwijsprogramma voor alle groepen van het basisschool. Streetwise wordt uitgevoerd door een team van enthousiaste, professioneel opgeleide instructeurs van de ANWB.

Met speciaal bij de leeftijd passend en ontwikkeld lesmaterialen als elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en opblaasbare auto's, wordt de praktijk zo realistisch mogelijk nagebootst. Roulerend met het project Dode Hoek, doet ieder jaar ca. de helft van alle basisscholen aan dit project mee.

Veilig Omgaan met opvallend Landbouwverkeer (VOMOL)

Na een succesvolle pilot is er vanaf 2013 specifiek aandacht voor de gevaren van het landbouwverkeer. Landelijk gebeuren er namelijk relatief veel ongelukken met tractoren en landbouwvoertuigen.

Ommen, plattelandsgemeente met een uitgestrekt buitengebied kent veel landbouwverkeer. Gekozen is voor een wisselende deelname van scholen in het buitengebied, omdat deze leerlingen in verhouding meer te maken hebben met landbouwverkeer, vooral na het verlaten van de basisschool.

Het project wordt uitgevoerd door AOC-Oost (‘Groeipunt’), in samenwerking met ‘de Groene Welle’/Hardenberg en lokale landbouwbedrijven. Het project is vanaf het 1e projectjaar erg positief ontvangen. Jaarlijks doen er ca. 70 kinderen mee.

Mobiel op de fiets - ‘Van 8 naar 1’

Landelijke cijfers laten zien, dat het aantal fietsslachtoffers onder 12-jarigen in september aanzienlijk hoger is dan in andere maanden en andere leeftijdsgroepen. Het voor Ommen nieuwe project ‘van 8 naar 1’ voorziet in een pakket waarmee de leerlingen worden voorbereid op de nieuwe school-thuisroute die ze moeten gaan volgen wanneer ze naar het voorgezet onderwijs gaan.

Aan dit project is als extra les ‘Veilig mobiel op de fiets’ toegevoegd. Naast te hard rijden, alcoholgebruik en het niet dragen van autogordels behoort afleiding (bijvoorbeeld door telefoongebruik) tot de vier belangrijkste oorzaken van verkeersonveiligheid. In de les ‘Veilig mobiel op de fiets’ wordt gewerkt aan deze gedragsverandering. Op basis van een positieve evaluatie in 2016, waarin 8 scholen hebben meegedaan,  wordt het project in 2017 voortgezet. Het project is ontwikkeld en wordt gegeven door VVN Steunpunt Zutphen. In 2017 komt VVN waarschijnlijk met een vernieuwd c.q. verbeterd project.

Minister Schulz wil appen op de fiets verbieden. Ze heeft dit eind 2016 aan de Kamer bekend gemaakt. Bellen blijft wel toegestaan, maar alleen handsfree met oortjes er in. Schulz zei in mei 2016 al, dat ze wilde onderzoeken of een verbod op mobiel bellen en appen op de fiets haalbaar is. Bij 20% van de ongevallen onder jongeren speelt het gebruik van een mobieltje een rol. Uit onderzoek blijkt, dat het bedienen van het touchscreen het grootste gevaar oplevert. Dus zowel het vasthouden van de telefoon als het bedienen van het scherm in een houder op het stuur mag straks niet meer. Het effect van lessen op school is onvoldoende gebleken. Wanneer het verbod moet ingaan is nog niet bekend en ook niet de hoogte van de boete.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.