Leeftijdscategorie 25-60

Hoewel het aantal verkeersslachtoffers onder deze doelgroep door verbeterde beveiligingstechnieken in auto’s, het aanleggen van rotondes en campagnes (o.a. tegen alcohol) sterk is afgenomen, wordt er voor deze doelgroep diverse projecten aangeboden.

Deze projecten worden echter niet lokaal geïnitieerd en/of georganiseerd. Deze rol is met name weggelegd voor het ROVON, lokale rijschoolhouders en regionale aanbieders. De doelgroep moet zich ook zelf aanmelden. Voor de uitvoering van deze projecten is geen uitvoeringsbudget geraamd. De projecten voor deze leeftijdscategorie worden hieronder kort toegelicht.

Trials

Trials is een rijvaardigheidstest voor automobilisten van 18 tot 28 jaar. Trials is een vrijwillige aanvulling op het rijbewijs B om van jonge en onervaren automobilisten door middel van diverse proeven (remmen, uitwijken en bermen) en voorlichting (alcohol en drugs) een meer bewuste en veiligere bestuurder te maken.

Trials is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en wordt verzorgd door Trials Uitvoering B.V. in Hoogeveen. In 2014 hebben 10 jonge Ommense bestuurders aan Trials meegedaan.

Rijbewijs op herhaling

Bijspijkeren en testen van verkeerskennis. In deze voorlichtingscursus wordt de verkeerskennis verbeterd en krijgen de deelnemers adviezen over veilige deelname aan het verkeer. De bewustwording van het eigen gedrag in het verkeer is een belangrijk onderdeel van deze cursus.

De deelnemers worden geïnformeerd over probleemsituaties die zij in het verkeer tegen kunnen komen en hoe ze daarmee het beste kunnen omgaan. Tevens is er aandacht voor gewijzigde verkeersregels, -borden en wetgeving. Het initiatief tot een dergelijke cursus ligt bij de lokale rijschoolhouders en  de lokale VVN-afdeling.

Rijvaardigheidstraining

De rijvaardigheidstraining is een intensieve 1-daagse training voor zowel particulieren als bedrijven. De training is ontwikkeld om bestuurders bewust te maken van de risico’s die het dagelijks verkeer met zich meebrengt.

Men wordt geleerd gevaren te herkennen en te vermijden. De nadruk ligt op het vermijden van ongevallen en een bewuster rijgedrag, ofwel het aanpassen van de rijsnelheid aan de omstandigheden (bijv. in 30 km. gebieden). De volledige organisatie en uitvoering ligt bij regionale verkeersveiligheidscentra.

Motorvaardigheidstrainingen

Ongeveer 10% van het aantal verkeersslachtoffers zijn motorrijders. Motorvaardigheidstrainingen zijn praktijktrainingen op de openbare weg. De training wordt aangeboden aan motorrijders die al een motorrijbewijs hebben en bevat bewustwordingsonderdelen die tegenwoordig ook in de rijopleiding worden aangeboden. De motorrijvaardigheidstrainingen worden door ROVON regionaal ingekocht en aangeboden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.