Leeftijdscategorie 12-16

Verkeersvaardigheden en -kennis leren kinderen van jongs af aan. Eerst via de ouders en daarna op de basisschool. Maar tussen de basisschool en het behalen van het rijbewijs valt een gat, omdat op het voortgezet onderwijs verkeerseducatie geen verplichte lesstof is. Het VEVO-project (Verkeer Educatie Voortgezet Onderwijs) stimuleert scholen en gemeenten om hier toch aandacht aan te besteden.

De twee Ommense scholen voor Voortgezet Onderwijs hebben een VEVO-convenant ondertekend, hebben een verkeersveiligheid coördinator en krijgen de gelegenheid per kalenderjaar een aantal zelf gekozen educatieprojecten te organiseren.

De projecten worden vastgelegd in een jaarlijks werkplan en richten zich vooral op fietsveiligheid, middelengebruik en social media. Ook worden de leerlingen voorbereid op het gebruik van andere vervoersmiddelen, waaronder scooter, bromfiets en auto.

Specifiek voor het thema ‘alcohol’ biedt ROVON de scholen de gelegenheid één of meerdere projecten af te nemen uit het in 2016 gepresenteerde maatregelenpakket ‘Rijden zonder Invloed’. Deze projecten worden de scholen zonder (financiële) tussenkomst van de gemeente gratis aangeboden.

De voor 2017 gekozen projecten  zijn hieronder weergegeven. Naast de uitvoering van deze ‘ grote’ projecten is voor de twee scholen een bedrag van in totaal € 500,-- beschikbaar voor kleinschalige projecten of aanschaf van verkeersveiligheidsmateriaal.

Fiets4Safe

Fiets4Safe is een interactief project met film, presentatie en toneel, waarbij informatie wordt gegeven over risicovol fietsgedrag en de gevaren daarvan. Het beoogde effect is: vergroting van aandacht en begrip voor andere weggebruikers onder fietsers en bewustwording van de gevaren van risicovol gedrag in het verkeer en elkaar hierop aanspreken. Fiets4Safe wordt aangeboden door projectenbureau Koop&Co.

Fietskeuring

Jaarlijks wordt er voor alle leerlingen van het Vechtdal college en Praktijkschool ‘De Maat’ een fietskeuring gehouden. Bij deze keuring worden de leerlingen bewust gemaakt van een veilige, complete fiets, alsmede van het belang van een goede zichtbaarheid in het verkeer (verlichting en aangepaste kleding). Deze keuring wordt uitgevoerd door vrijwilligers van VVN-Ommen en een lokale fietswinkel.

Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen (VUVT)

Het verkeersveiligheid project Veilig Uitgaan, Veilig Thuiskomen maakt jongeren door middel van een toneelspel bewust van de risico’s en gevaren van rijden onder invloed van zowel alcohol als drugs. Ondanks dat de minimumleeftijd voor het kopen van alcohol in januari 2014 opgehoogd is tot 18 jaar, is het goed de leeftijdscategorie die hiermee te maken krijgt al in een vroegtijdig stadium op de risico’s te wijzen.

Het project bestaat uit een clinic gericht op leerlingen van 15 en 16 jaar. Het is een combinatie van een interactieve workshop en theater, uitgevoerd door professionele acteurs en de leerlingen zelf. Ook dit project wordt aangeboden door projectenbureau Koop&Co.

Nationaal Verkeerslab

In dit project staat de fiets in relatie tot overige vervoersvormen centraal. Anticiperen, het herkennen van gevaarlijke situaties en het risicogedrag m.b.t. afleiding (gebruik van smartphones) krijgt aandacht. Daarnaast is er aandacht voor verkeersregels (in combinatie met de fiets), veilige schoolomgeving, thuis-school-route, alcohol, voetgangers, scooters en automobilisten.

Verkeerslab is interactief onder leiding van professoren met een veelvoud aan doe-opdrachten. Leerlingen gaan oplossingen bedenken voor gevaarlijke verkeerssituaties, vragen beantwoorden  en moeten oefeningen en simulaties doen m.b.t. afleiding in het verkeer. Er is een prijs voor het meest innovatieve en slimme team.

Studio Flits

Om de jongeren van het praktijkonderwijs effectief te benaderen, is het project Studio Flits! ontwikkeld. Bij jongeren op het praktijkonderwijs is de benaderingswijze en de manier van leren anders dan bij jongeren van het reguliere onderwijs. De insteek van dit project is dan ook sterk  praktijkgericht. Elke leerling wordt dagelijks geconfronteerd met onveilige verkeerssituaties in zijn/haar omgeving. Tijdens Studio Flits! worden deze situaties behandeld en wordt er aandacht besteed aan het gedrag van de leerling in het verkeer.

ANWB Streetwise Next Level

Dit project is nieuw project en sluit aan op ANWB Streetwise in het basisonderwijs. Het is een interactief programma om de leerlingen bewust te maken van de gevaren in het verkeer (gedrag, regels, gevaarlijke situaties, dode hoek, zichtbaarheid en voorrang).

Het project bestaat uit een workshop Ik & het verkeer voor 1e klassers en een Verkeersbus voor de 2e klassers (met (spel)apparatuur voor 5 workshops (ervaren/beleven, kennisoverdracht, zelfreflectie en gedragsbeïnvloeding). Op basis van positieve ervaringen met een pilot project in 2016 op praktijkschool ‘De Maat’ is met beide VO-scholen overeengekomen dit project in 2017 op beide uit te voeren. Dit is mogelijk, omdat het project door de ANWB tegen zeer lage kosten wordt aangeboden.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.