Algemeen

Er zijn ook projecten voor de verkeersveiligheid opgezet die voor alle leeftijdscategorieën gelden.

Hierbij kunt u denken aan campagnes die vanuit de provincie zijn opgezet en acties die in samenwerking met Verenigingen van Plaatselijke Belang of buurt- en wijkverenigingen en met medewerking van basisscholen georganiseerd worden. Hieronder worden de projecten kort omschreven.

ROVO verkeersveiligheidscampagnes

De periodieke provinciale campagnes vestigen de aandacht op  specifieke thema’s van verkeersveiligheid (bijv. Bob, fietsverlichting en snelheid). De campagnes zijn periode gebonden en lopen qua tijdsduur waar mogelijk parallel met de communicatie via de mottoborden langs de gemeentelijke en/of provinciale invalswegen.

Via diverse communicatie kanalen, naast borden onder andere via radiospots, wordt de aandacht deze campagnes gevestigd. Bij een aantal campagnes worden (professionele) promotieteams ingezet.

Duurzame verkeersveiligheid in dorpen en wijken

De gemeente krijgt regelmatig klachten over te hard rijden, zowel in woonwijken als in het buitengebied. Te hard rijden is een gedragskwestie en handhaving biedt geen blijvende oplossing. Het ‘schrikeffect’ zal naar verloop van tijd verminderen en de weggebruikers zullen snel in het oude gedrag terugvallen.

Gemeente en politie streven naar een blijvende, prettige en veilige  leefomgeving. Temeer, omdat de gemeente bij bestaande wegsituaties in principe niet meer investeert in snelheid remmende voorzieningen (bijv. een drempel), worden bewoners geadviseerd ter plaatse een verkeersveiligheidsactie te houden.

Deze (ludiek opgezette) acties worden op basis van particulier initiatief, veelal door of in samenwerking van Verenigingen van Plaatselijk Belang of buurt- of wijkverenigingen en met medewerking van basisscholen,  georganiseerd. Gemeente en politie vervullen een faciliterende en ondersteunende rol. De buurtactie krijgt meestal een vervolg door een handhavingsactie van de politie. Bewonersgroepen/-organisaties kunnen hiervoor bij de gemeente het draaiboek ‘duurzame verkeersveiligheidsacties in dorpen en wijken’ aanvragen.

Het doel van de actie sluit aan bij de landelijke actie ‘Buurtlabel’ van Veilig Verkeer Nederland, die hiervoor een gratis startpakket beschikbaar stelt op de website www.meldpuntveiligverkeer.nl.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.