Hergebruik van grond

Bij een ontgraving hebt u soms grond over. Deze grond kunt u binnen uw eigen perceel vrij hergebruiken. U mag de grond echter niet overal neerleggen. De regels hiervoor staan in het Besluit Bodemkwaliteit en de Nota Bodembeheer IJsselland met bodemkwaliteitskaart IJsselland.

In de Nota Bodembeheer is hergebruik van grond uit de bodem en uit de uiterwaarden van de Vecht geregeld. In het beleid staat wanneer met de bodemkwaliteitskaart hergebruik zonder partijkeuring (AP04) mogelijk is (oftewel vrij grondverzet).

In de factsheet Werken met grond in de regio IJsselland (PDF, 900 kB) leest u wat er komt kijken bij grondverzet.

Dit beleid is vastgesteld door de gemeenteraad van Ommen op 27 juni 2013.

Melden

Het toepassen van grond moet uiterlijk vijf werkdagen voor de start van de werkzaamheden worden gemeld via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit.

De toepassing van de partij grond moet altijd nuttig en functioneel gebeuren. Er mag niet meer grond worden gebruikt dat voor de functie van het terrein noodzakelijk is.

Voor het toepassen van grond kan het zijn dat nog een andere vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor het ophogen van een perceel in een landschappelijk waardevol gebied, voor de aanleg van een geluidswal en/of voor het tijdelijk opslaan van grond.

Zorgplicht
De ontvanger van de grond heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat de grond altijd moet voldoen aan de kwaliteitseisen van het besluit Bodemkwaliteit. Wanneer er vermoedens of aanwijzingen zijn dat de kwaliteit van een partij grond niet voldoet aan de eisen van het besluit, dan kan de handhaver de kwaliteit controleren en indien nodig handhavend optreden.

Meer informatie

Meer informatie over het besluit Bodemkwaliteit vindt u op de website www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk.

Bent u van plan om grond te hergebruiken? En weet u niet zeker of en waar u dit moet melden? Neem dan contact op met Marcel de Lange of Miriam van Vilsteren van de afdeling Ruimtelijk Domein.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.