Zelhorstweg 12 - Ontwerp

Vanaf donderdag 25 januari 2018 ligt het ontwerp van het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging Zelhorsterweg 12 Vinkenbuurt' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 7 maart 2018.

Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Zelhorstweg 12 in de Vinkenbuurt. De agrarische bestemming wordt omgezet naar de bestemming bedrijfsdoeleinden (B) voor de planologische inpassing van het agrarisch hulp- en handelsbedrijf op het perceel.

Waar ter inzage?

Het ontwerp wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 25 januari 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u als ingezetene of belanghebbende op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.