Statumweg 19 - Ontwerp

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat de voorbereiding en bekendmaking van de hieronder genoemde ontwerpbesluiten gecoördineerd worden als bedoeld in de Coördinatieverordening van de gemeente Ommen.

Dat betekent dat de ontwerpbesluiten gelijktijdig ter inzage liggen en daartegen dezelfde rechtsmiddelen kunnen worden aangewend. Het gaat om:

  • Het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, Statumweg 18/19, Lemele'. Dit plan is bedoeld om een vervangende bedrijfswoning mogelijk te maken op het perceel.
  • De ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende bedrijfswoning aan de Statumweg 19 te Lemele.

Wanneer ter inzage?
De ontwerpbesluiten liggen ter inzage vanaf donderdag 25 oktober 2018 gedurende zes weken. De laatste dag van de termijn is woensdag 5 december 2018. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 25 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken is, uitsluitend op afspraak, op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.