De Haar 6 - Vastgesteld

Bij besluit van 13 november 2018, hebben burgemeester en wethouders het wijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht.

Deze wijzigingen omvatten:

  • In de regels van het wijzigingsplan is het maximum aantal paarden op 25 gezet.

Vanaf donderdag 22 november 2018 ligt het wijzigingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het gebied/perceel De Haar 6 in Witharen. Het wijzigingsplan voorziet in de omzetting van de woonbestemming naar een agrarische bestemming ten behoeve van een paardenfokkerij.

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 22 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Bij het wijzigingsplan hoort ook een bedrijfsplan. Het bijbehorend bedrijfsplan is alleen op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen.

Beroep
Vanaf vrijdag 23 november 2018 kan gedurende een termijn van zes weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.