De Haar 6 - Ontwerp

Deze bekendmaking vervangt de bekendmaking van 30 mei 2018 omdat het wijzigingsplan niet digitaal raadpleegbaar was via de landelijke link naar ruimtelijke plannen.

Vanaf donderdag 7 juni 2018 ligt het ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 18 juli 2018.

Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het perceel De Haar 6 in Witharen. De woonbestemming wordt omgezet in een agrarische bestemming ten behoeve van een paardenfokkerij. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met ingang van donderdag 7 juni 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Bij het wijzigingsplan hoort ook een bedrijfsplan. Het bijbehorend bedrijfsplan is alleen op afspraak in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis van Ommen. 

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.