Verlening omgevingsvergunning toegangsweg gemaal Emsland

De ontwerp omgevingsvergunning voor de toegangsweg voor het gemaal Emsland heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De mgevingsvergunning is verleend. Vanaf 5 mei 2022 geldt de beroepstermijn. 

De omgevingsvergunning maakt een half-verharde toegangsweg mogelijk waarmee het gemaal Emsland te bereiken is. Het gemaal is gelegen tussen de N340 en het Ommerkanaal. De toegangsweg is eveneens hier beoogd en sluit in het zuiden aan op de bestaande weg Ommerkanaal West, nabij nummer 5. 

De omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld. De wijziging ten opzichte van het ontwerp betreft een verschuiving van de toegangsweg op de tekening met 1,75 meter. Dit komt overeen met de huidige insteek van het talud.  

Waar raad te plegen? 
De omgevingsvergunning wordt met ingang van 5 mei 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Er is vanaf 5 mei 2022, gedurende 6 weken, beroep door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 15 juni 2022. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.