Verlening omgevingsvergunning Hogeveldsweg 2

Aan de Hogeveldsweg 2 te Giethmen is sprake van een agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische bestemming. Initiatiefnemer is voornemens een kleinschalige camping (maximaal 25 staplaatsen tussen 15 maart en 31 oktober) op te zetten bij dit agrarisch bedrijf, in en direct aansluitend aan het bestaande bouwvlak. Onderhavige omgevingsvergunning maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

De ontwerp omgevingsvergunning heeft gedurende 6 weken ter inzage gelezen. Binnen deze termijn zijn 34 zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld. Voor de specifieke wijzigingen wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de notitie zienswijzen (pagina 32 van de omgevingsvergunning).  

Waar raad te plegen? 
De omgevingsvergunning wordt met ingang van donderdag 28 april 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Er is vanaf 28 april 2022, gedurende 6 weken, beroep door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 8 juni 2022. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.