Ontwerp omgevingsvergunning toegangsweg gemaal Emsland

Vanaf donderdag 4 november 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning voor de toegangsweg voor het gemaal Emsland gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de ter inzage termijn is 15 december 2021.  

De omgevingsvergunning maakt een half-verharde toegangsweg mogelijk waarmee het gemaal Emsland te bereiken is. Het gemaal is gelegen tussen de N340 en het Ommerkanaal. De toegangsweg is eveneens hier beoogd en sluit in het zuiden aan op de bestaande weg Ommerkanaal West, nabij nummer 5. 

Waar ter inzage?

De ontwerp omgevingsvergunning wordt met ingang van donderdag 4 november 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website:  www.ruimtelijkeplannen.nl via plannummer ‘NL.IMRO.0175.buiten2012ov0074-on01’

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning toegangsweg gemaal Emsland”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.