Ontwerp omgevingsvergunning kleinschalig kamperen Marsdijk 8a Beerze

Vanaf donderdag 9 december 2021 ligt de ontwerp omgevingsvergunning Kleinschalig kamperen Marsdijk 8a te Beerze gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de ter inzage termijn is 19 januari 2022. 

Aan de Marsdijk 8a te Beerze is sprake van een agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische bestemming. Initiatiefnemer is voornemens een kleinschalige camping (maximaal 25 staplaatsen) op te zetten bij dit agrarisch bedrijf, in en direct aansluitend aan het bestaande bouwvlak. Onderhavige ontwerp omgevingsvergunning maakt deze ontwikkeling mogelijk. 

Waar ter inzage?

De ontwerp omgevingsvergunning wordt met ingang van donderdag 9 december 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website:  www.ruimtelijkeplannen.nl via plannummer ‘NL.IMRO.0175.buiten2021ov0073-on1’

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/ruimtelijke-plannen/omgevingsvergunningen

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen indienen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of

schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp omgevingsvergunning Marsdijk 8a Beerze’

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.