Verlening definitieve Omgevingsvergunning brug over de Vecht nabij stuw Junne

Op 21 september 2021 heeft het college de definitieve Omgevingsvergunning voor de brug inclusief aansluitende infrastructuur en een duikerbrug in/over de vispassage naast de Vecht verleend. Er is vanaf 7 oktober 2021 gedurende 6 weken gelegenheid om beroep in te dienen. De laatste dag om een beroep in te dienen is woensdag 17 november 2021. 

De gemeente Ommen is in samenwerking met het waterschap Vechtstromen de voorbereiding gestart voor het vervangen c.q. renoveren van de honderd jaar oude stuw bij Junne. Voor de toekomstige situatie is het voornemen om een separate brug te bouwen zodat het verkeer niet meer over de stuwbrug hoeft. De nieuwe brug zal op bovenstroomse locatie (15 m) nabij de huidige stuw worden gepositioneerd.

Waar raad te plegen? 
De Omgevingsvergunning wordt met ingang van 7 oktober 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Er is vanaf 7 oktober 2021, gedurende 6 weken, beroep door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 17 november 2021. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.