Vilsteren

Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen
Op 28 februari 2019 is in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ommen de Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen vastgesteld. 

De geurgebiedsvisie en de geurverordening Vilsteren hebben betrekking op de bebouwde kom van Vilsteren en een gedeelte direct aangrenzend aan de bebouwde kom ter hoogte van de percelen Vilsterse Allee 4 en 5/5a. Op basis van de geurgebiedsvisie is een hogere geurbelasting toegestaan in bovengenoemd gebied afkomstig van grondgebonden veehouderijbedrijven. 


Op basis van nationale wet- en regelgeving, de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), is een vaste afstand tussen grondgebonden agrarische bedrijven en geurgevoelige objecten van 100 meter (bebouwde kom) of 50 meter (buitengebied) bepaald. De Verordening geurhinder en veehouderij Vilsteren gemeente Ommen voorziet in een verkleining van deze afstand tot 50 meter (bebouwde kom) en tot 40 meter (buitengebied). De geurverordening heeft geen betrekking op niet-grondgebonden agrarische bedrijven.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.