Coördinatieverordeningen Wro Hardenberg

De gemeenteraad van Ommen heeft in zijn vergadering van 5 juni 2014 de Coördinatieverordening Wro Ommen vastgesteld. Deze verordening treedt in werking op 25 juni 2014.

De Wet ruimtelijke ordening geeft gemeenten de mogelijkheid een coördinatieverordening vast te stellen. Hiermee kunnen vergunningprocedures in samenhang met een ruimtelijk plan gezamenlijk, in plaats van volgtijdelijk, worden doorlopen. In de coördinatieregeling staat opgenomen onder welke voorwaarden het college van burgemeester en wethouders het besluit mogen nemen om over te gaan tot toepassing van de coördinatieregeling.
Initiatiefnemers krijgen de mogelijkheid sneller hun beoogd plan te ontwikkelen door bundeling van procedures en rechtsgang van ruimtelijke besluiten en vergunningen.

Deze verordening wordt bekendgemaakt in het elektronische gemeenteblad op 24 juni 2014. Verder kan een papieren versie van de verordening worden ingezien in het gemeentehuis van  Ommen, bij de Publieksdienst. Tegen betaling van de kosten is een afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij de heer D. Doornweerd van de afdeling Ruimte en Vergunningen (telefoon: 0523 289 543).

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Coordinatieverordening Wro Ommen PDF153 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.