Vaststelling bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, herziening Balkerweg 55’

Het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, herziening Balkerweg 55’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is op 25 mei 2022 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 9 juni 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022 geldt de beroepstermijn.

Op locatie Balkerweg 55 te Witharen is op dit moment sprake van de bestemming 'Horeca'. Er staat een vervallen horeca-pand wat al sinds enkele jaren niet meer in gebruik is. Initiatiefnemers wensen de locatie te voorzien van een woonbestemming, ten einde (na volledige sanering van de bestaande opstallen) een twee-onder-een-kapwoning te realiseren. Onderhavig bestemmingsplan ziet toe op deze planologische wijziging.

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 9 juni 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

 

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.klkernen2012bp0007-vg01

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

 

Beroep

Vanaf donderdag 9 juni 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.