Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen

Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2 Witharen vanaf donderdag 22 oktober 2020 voor zes weken ter inzage ligt. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op diverse percelen aan de Tolhuisweg aan de noordwestzijde van Witharen en is bedoeld om de tweede fase van de uitbreiding van Witharen mogelijk te maken. Het plan betreft 11 grondgebonden woningen verdeeld over drie vrijstaande woningen, vier twee-onder-één kap woningen en 4 geschakelde woningen. Doel is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Witharen. Er wordt gebouwd voor jongeren en starters, maar ook voor senioren die kleiner willen wonen. Ter onderbouwing wordt in het plan tevens het perceel Witharenweg 27 meegenomen. Hier is een intensieve veehouderij gevestigd. Door middel van de rood voor rood regeling wordt het grootste deel van de bedrijfsgebouwen hier gesloopt en de woning omgezet naar een burgerwoning. De compensatie voor de sloop van de bedrijfsgebouwen en de beëindiging van het bedrijf wordt ingezet in de tweede fase van de uitbreiding van Witharen aan de Tolhuisweg.

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 22 oktober 2020 is het ontwerpbestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen, te bekijken:

De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 2 december 2020.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpverordening
Door het indienen van een zienswijze kunt u tot en met woensdag 2 december 2020 op het plan reageren. Dit kan:

  • bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen” of “zienswijze ontwerpverordening geurhinder en veehouderij Witharen fase 2”.
  • mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.