Bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen

Gemeente Ommen laat weten dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen heeft vastgesteld volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op diverse percelen aan de Tolhuisweg aan de noordwestzijde van Witharen en is bedoeld om de tweede fase van de uitbreiding van Witharen mogelijk te maken. Het plan betreft 11 grondgebonden woningen verdeeld over drie vrijstaande woningen, vier twee-onder-één kap woningen en 4 geschakelde woningen. Doel is om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in Witharen. Er wordt gebouwd voor jongeren en starters, maar ook voor senioren die kleiner willen wonen. Ter onderbouwing wordt in het plan tevens het perceel Witharenweg 27 meegenomen. Hier is een intensieve veehouderij gevestigd. Door middel van de rood voor rood regeling wordt het grootste deel van de bedrijfsgebouwen hier gesloopt en de woning omgezet naar een burgerwoning. De compensatie voor de sloop van de bedrijfsgebouwen en de beëindiging van het bedrijf wordt ingezet in de tweede fase van de uitbreiding van Witharen aan de Tolhuisweg.

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 11 februari 2021 is het vastgestelde bestemmingsplan Woningbouw Tolhuisweg fase 2, Witharen, te bekijken:

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is 25 maart 2021.

U mag beroep instellen
Vanaf donderdag 11 februari 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.