Ontwerp bestemmingsplan Witharenweg 4

Vanaf donderdag 18 maart 2021 ligt het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Witharenweg 4’ voor een periode van 6 weken ter inzage. De laatste dag van de ter inzage termijn is 21 april 2021.

Op locatie Witharenweg 4 is sprake van een bedrijfsbestemming. Met onderhavig bestemmingsplan wordt de bestemming omgezet naar ‘Wonen’. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 maart 2021 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Witharenweg 4’
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.