Bestemmingsplan Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen

Gemeente Ommen laat weten dat het college van burgemeester en wethouders op 4 mei 2021 het bestemmingsplan Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen heeft vastgesteld. Het plan is bedoeld om de bestaande bestemming “woondoeleinden” om te zetten naar “agrarische doeleinden” met een bouwvlak en dit bouwvlak uit te breiden op het bestaande perceel met de bestemming “agrarische doeleinden” om zo een paardenfokkerij / -stoeterij met maximaal 25 paarden (inclusief veulens) mogelijk te maken.\

Het college heeft dit wijzigingsplan eerder op 13 november 2018 vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep aangetekend. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 23 december 2020 uitspraak gedaan. In deze uitspraak heeft de ABRS de gemeente opgedragen het wijzigingsplan op enkele punten aan te passen. Dit in het kader van de zogenaamde bestuurlijke lus. Dit gewijzigde besluit naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State wordt nu gepubliceerd. 

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 13 mei 2021 is het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, wijziging De Haar 6, Witharen te bekijken:

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is 23 juni 2021.

U mag beroep instellen

Vanaf donderdag 13 mei 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.