Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging 1e Schansweg 18 Vinkenbuurt’

Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging 1e Schansweg 18 Vinkenbuurt’ is op 19 april 2022 vastgesteld door het college. Vanaf donderdag 28 april 2022 met woensdag 8 juni 2022 kunnen belanghebbenden in beroep. 

Aan de 1e Schansweg 18 te Vinkenbuurt is sprake van een agrarische bestemming. Er is op deze locatie geen agrarisch bedrijf meer gevestigd en het is ook niet de wens van de eigenaar hier ooit weer een agrarisch bedrijf te exploiteren. Met dit wijzigingsplan zal de agrarische bestemming worden vervangen door de bestemming ‘Wonen – voormalig agrarisch’. Zo wordt het bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de feitelijke en gewenste situatie.  

Waar raad te plegen? 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 28 april 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Vanaf donderdag 28 april 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.