Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19 - Vastgesteld

Bij besluit van 19 april 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied Ommen, Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19, Stegeren' vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 10 mei 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19 in Stegeren en maakt het mogelijk dat de inhoud van een te bouwen woning aan de Wolfveldseweg 1 wordt vergroot in ruil voor het slopen van een grote voormalige schuur aan de Stegerdijk 19.

De agrarische bestemming van het perceel Stegerdijk 19 wordt daarbij tevens omgezet naar een woonbestemming. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag  10 mei 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Beroep
Vanaf vrijdag 11 mei 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.