Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19 - Ontwerp

Vanaf donderdag 30 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Ommen, Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19, Stegeren' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 10 januari 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Wolfveldseweg 1 en Stegerdijk 19 in Stegeren en maakt het mogelijk dat de inhoud van een te bouwen woning aan de Wolfveldseweg 1 wordt vergroot in ruil voor het slopen van een grote voormalige schuur aan de Stegerdijk 19. De agrarische bestemming van het perceel Stegerdijk 19 wordt daarbij tevens omgezet naar een woonbestemming. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 30 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.