Coevorderweg 24/24a herziening - Ontwerp

Vanaf donderdag 25 oktober 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Coevorderweg 24/24a, Stegeren' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 5 december 2018.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Coevorderweg 24 en 24a in Stegeren en is bedoeld om het saneren van de pluimveestallen en het bouwen van twee nieuwe woningen met toepassing van het rood voor rood beleid mogelijk te maken op het perceel. Na uitvoering van het plan zijn er vier (twee bestaande en twee nieuwe) woningen aanwezig op het perceel.  

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 25 oktober 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.