Coevorderweg 24/24a herziening - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Coevorderweg 24/24a, Stegeren in voorbereiding is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Coevorderweg 24 en 24a in Stegeren en is bedoeld om de bestemming te wijzigen naar een woonbestemming, de bestaande stallen te slopen en twee extra woningen mogelijk te maken in het kader van het rood voor rood-beleid.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd,  wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een inspraakprocedure wordt toegepast. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.