Coevorderweg 19/19a - Ontwerp

Vanaf donderdag 9 november 2017 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Coevorderweg 19/19a, Stegeren' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 20 december 2017.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Coevorderweg 19/19a in Stegeren. Het bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van de mogelijkheid aan het perceel om de bedrijfswoning ook particulier te mogen bewonen. 

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 9 november 2017 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.