Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren - Kennisgeving

Burgemeester en wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan  “Buitengebied, herziening winterbed Vecht, deelgebied Karshoek-Stegeren” in voorbereiding is.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op percelen langs de Vecht ter hoogte van Karshoek-Stegeren en is bedoeld om natuur te realiseren en het waterbergend vermogen van de Vecht te vergroten.

Op 25 april 2018 is het voornemen bekend gemaakt om voor dit project een milieueffectrapport op te stellen. Op dat moment was de veronderstelling dat het project gerealiseerd zou kunnen worden met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan Buitengebied. Inmiddels is gebleken dat die wijzigingsbevoegdheid niet alle percelen omvat, zodat thans wordt gekozen voor het opstellen van een bestemmingsplan.

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd,  wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen en worden instanties niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra het ontwerp van het plan ter inzage wordt gelegd.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.