Zwolseweg 17 - Vastgesteld

Bij besluit van 27 september 2018 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Zwolseweg 17, Ommen' vastgesteld. Vanaf donderdag 25 oktober 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Er zijn geen zienswijzen over het ontwerpplan ingebracht.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Zwolseweg 17 in Ommen. Het plan maakt drie extra kampeervelden mogelijk op het terrein 'de Gulden Roede', dat nu alleen  voor dagrecreatie mag worden gebruikt. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het plaatsen van trekkershutten en sanitaire voorzieningen vergroot.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag  25 oktober 2018  op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Beroep
Vanaf vrijdag 26 oktober 2018  kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF10,60 MBDownload
Regels PDF1,27 MBDownload
Verbeelding PDF587 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF12,90 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF3,14 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,50 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.