Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening twee stadswoningen Varsenerstraat’

Het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening twee stadswoningen Varsenerstraat’ is op 25 november 2021 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Van donderdag 9 december 2021 tot en met woensdag 19 januari 2022 kan er beroep ingediend worden. 

Waar raadpleegbaar?

Aan de Varsenerstraat ongenummerd (perceel OMN02- C 645) in Ommen bevindt zich een centrumlocatie welke momenteel in gebruik is als parkeergelegenheid. Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse van dit perceel, tegelijkertijd met de door de gemeente uit te voeren herinrichting van het parkeerterrein, een twee-onder-een-kapwoning te realiseren. De realisatie van de stadswoningen aan de Varsenerstraat is het sluitstuk van de Westflankontwikkeling. De westflankontwikkeling heeft relatie met het programma 'Centrum Ontwikkeling Ommen' en bijbehorend 'Actieplan Centrum Ommen'.

De ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan ‘Centrum Ommen’. Binnen dit bestemmingsplan is het op deze locatie toegestaan één vrijstaande woning te realiseren. Het voornemen van initiatiefnemer is echter om twee stadswoningen te bouwen, om zo beter aan te sluiten op de behoefte van de woningmarkt. Hiertoe ontbreken echter de juiste bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Het bestemmingsplan is met ingang van 9 december 2021 gedurende 6 weken raadpleegbaar op de volgende wijzen:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-code: NL.IMRO.0175.centrum2012bp0007-vg01)

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

 

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf donderdag 9 december 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken (tot en met woensdag 19 januari 2022) door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.