Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’

Het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’ is op donderdag 10 maart 2022 ongewijzigd door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf donderdag 24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 kan er beroep ingediend worden. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de percelen aan de Brugstraat 10-12 en Prinses Julianastraat 1-1a, gelegen in het centrumgebied van de kern Ommen. Ook wel het plan ‘Burggraven’ genoemd. 

De bebouwing ter plaatse van het plangebied is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het bestemmingsplan maakt herontwikkeling van de locatie mogelijk ten behoeve van commerciële doeleinden, 15 appartementen en 7 grondgebonden rijwoningen. 

Voor de ontwikkeling is eveneens een besluit hogere grenswaarde noodzakelijk. Het ontwerp-besluit heeft parallel aan het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegen. U kunt ook de bijbehorende stukken van dit besluit raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit besluit.

Waar raadpleegbaar?
Het bestemmingsplan is met ingang van donderdag 24 maart 2022 gedurende 6 weken raadpleegbaar op de volgende wijzen: 

Beroep
Vanaf donderdag 24 maart 2022 kan gedurende een termijn van 6 weken (tot en met woensdag 4 mei 2022) door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.