Vaststelling besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Burggraven

Vanaf donderdag 24 maart 2022 is het besluit voor een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Burggraven gedurende 6 weken raad te plegen. De laatste dag van de ter inzage termijn is woensdag 4 mei 2022.   

Een besluit tot vaststelling een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’. 

De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Prinses Julianastraat, die voor de te realiseren woningen hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het besluit maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’. U kunt ook de bijbehorende stukken van dit plan raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan. 

Waar raadpleegbaar?
Het vastgestelde besluit hogere grenswaarde is met ingang van donderdag 24 maart 2022 ter raadpleging in te zien via: 

Beroep indienen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Overijssel. Ook derde-belanghebbenden kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 4 mei 2022.  

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder geval te bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen beroep wordt ingediend;
  • De gronden van het beroep.

Het beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Beroep kunt u ook indienen via het Digitaal loket van de Rechtbank. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.