Sporthal Ommen - Vastgesteld

Bij besluit van 22 februari 2018, nr. 2187843, heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Werken Ommen, nieuwe sporthal Ommen' vastgesteld. Vanaf donderdag 22 maart 2018 ligt het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage.

Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte van het ontwerp aangebracht. Deze wijzigingen omvatten een aanpassing van de verbeelding zodat de skatebaan buiten het plangebied blijft.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van een nieuwe sporthal naast sporthal De Carrousel.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 22 maart 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Beroep
Vanaf vrijdag 23 maart 2018 kan gedurende een termijn van 6 weken door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Beroep staat ook open voor belanghebbenden tegen de wijzigingen die bij vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht.

Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF1,59 MBDownload
Regels PDF614 KBDownload
Verbeelding PDF171 KBDownload
Bijlagen bij de toelichting PDF9,41 MBDownload
Bijlagen bij de regels PDF632 KBDownload
Vaststellingsbesluit PDF1,74 MBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.