Ontwerp hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Stationsweg 7

Vanaf donderdag 16 september 2021 ligt de ontwerp beschikking voor een hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Stationsweg 7 gedurende 6 weken ter inzage. De laatste dag van de ter inzage termijn is 27 oktober 2021. 

Een besluit tot vaststelling een hogere grenswaarde op basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van de ontwikkeling van een nieuwe woning aan de Stationsweg 7 in Ommen.
De hogere grenswaarde houdt verband met de geluidsbelasting door het wegverkeer op de Stationsweg, die voor de te realiseren woning hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het ontwerpbesluit maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan ‘Wonen Ommen, wijziging Stationsweg 7’. U kunt ook de bijbehorende stukken van dit plan raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan. 

Waar ter inzage?
De ontwerp hogere grenswaarde wordt met ingang van donderdag 16 september 2021 ter inzage gelegd bij de receptie van het gemeentehuis, Chevalleraustraat 2, 7731EE te Ommen. U kunt de omgevingsvergunning inzien tijdens de reguliere openingstijden (te vinden op www.ommen.nl)  

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp beschikking hogere grenswaarde geluid Stationsweg 7”
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.