Ontwerp bestemmingsplan supermarkt Schurinkstraat - Nieuwelandstraat

Op de hoeklocatie Schurinkstraat – Nieuwelandstraat te Ommen bestaat het voornemen om een supermarkt inclusief parkeervoorzieningen en ontsluiting te realiseren. Hiertoe is een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning opgesteld. 

Vanaf donderdag 7 april 2021 liggen het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Werken Ommen, herziening Schurinkstraat/Nieuwelandstraat’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 18 mei 2022. 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de ontwerp omgevingsvergunning voor de supermarkt ter inzage gelegd (op basis van afdeling 3.6. artikel 3.30 Wro). De coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2021. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 7 april op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

De ontwerp omgevingsvergunning is eveneens vanaf donderdag 7 april 2022 te raadplegen, via:

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning supermarkt Schurinkstraat – Nieuwelandstraat’. 
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter. Een zienswijze wordt ingediend tegen zowel het ontwerp bestemmingsplan als tegen de ontwerp omgevingsvergunning. 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.