Ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening Burggraven wordt ter inzage gelegd. Vanaf donderdag 7 oktober 2021 tot en met woensdag 17 november 2021 kan eenieder een zienswijze indienen. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de herontwikkeling van de percelen aan de Brugstraat 10-12 en Prinses Julianastraat 1-1a, gelegen in het centrumgebied van de kern Ommen. Ook wel het plan ‘Burggraven’ genoemd. De bebouwing ter plaatse van het plangebied is verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen van deze tijd. Het voornemen is om de bestaande bebouwing te slopen en ter plaatse nieuwbouw te realiseren met ruimte voor commerciële doeleinden, 15 appartementen en 7 grondgebonden rijwoningen. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 7 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan wordt op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijze
Vanaf 7 oktober 2021 is het gedurende 6 weken mogelijk een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Dit kan:

  • Bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Gemeenteraad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van “zienswijze bestemmingsplan 2 stadswoningen Varsenerstraat’ of
  • Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.