Varsenerdijk 10a, Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen vanaf donderdag 24 oktober 2019 voor zes weken ter inzage ligt. Het plan is bedoeld om de bouw van 2 woningen mogelijk te maken in het kader van de regeling Rood voor rood. Daarnaast worden 2 bestaande bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. De locatie van het plan het perceel van de Varsenerdijk 10 en 10a te Ommen.

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 24 oktober 2019 is het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen te bekijken:

De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 4 december 2019.

U kunt reageren op het plan

Door het indienen van een zienswijze kunt u tot en met woensdag 4 december 2019 op het plan reageren. Dit kan:

  • bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen”.
  • mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Gemeente Ommen laat weten dat het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen vanaf donderdag 24 oktober 2019 voor zes weken ter inzage ligt. Het plan is bedoeld om de bouw van 2 woningen mogelijk te maken in het kader van de regeling Rood voor rood. Daarnaast worden 2 bestaande bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. De locatie van het plan het perceel van de Varsenerdijk 10 en 10a te Ommen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor geluid voor de twee nieuwe woningen wordt overschreden. De waarden blijven echter wel beneden de maximale grenswaarde. Om deze reden stelt het college voor een besluit hogere grenswaarde vast te stellen. Het college heeft het ontwerp hiervan vastgesteld en maakt bekend dat deze vanaf donderdag 24 oktober 2019 ter inzage ligt. 

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 24 oktober 2019 is het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Varsenerdijk 10a te Ommen te bekijken:

  • op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html
  • in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst.
  • het ontwerpbesluit maakt ook onderdeel uit van het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a Ommen. U kunt het ook bij de bijbehorende stukken raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan. 

De laatste dag van de termijn voor het indienen van een zienswijze is woensdag 4 december 2019.

U kunt reageren op het plan
Door het indienen van een zienswijze kunt u tot en met woensdag 4 december 2019 op het plan reageren. Dit kan:

  • bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: College van burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze hogere grenswaarde Varsenerdijk 10a, Ommen”.
  • mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.