Uitwerkingsplan Vlierlanden fase 2

De gemeente Ommen laat weten dat het college van Burgemeester en Wethouders op 18 augustus 2020 het uitwerkingsplan Vlierlanden fase 2 heeft vastgesteld volgens artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan is bedoeld om de bouw van 150 woningen mogelijk te maken in de tweede fase van de nieuwe woonwijk Vlierlanden. De bouw van fase 1 is in volle gang. Alle kavels zijn inmiddels uitgegeven. Naar aanleiding van een evaluatie van fase 1 en gesprekken met bewoners en vakdeskundigen is een nota van uitgangspunten opgesteld voor fase 2. Het ontwerpuitwerkingsplan is een vertaling van deze nota van uitgangspunten, waarmee de volgende stap gezet kan worden in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk Vlierlanden.

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen ingediend.

Het plan is zes weken lang te bekijken
Vanaf donderdag 17 september 2020 is het vastgestelde uitwerkingsplan Vlierlanden fase 2 te bekijken:

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is woensdag 28 oktober 2020.

U mag beroep instellen
Vanaf donderdag 17 september 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpuitwerkingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Regels PDF1,12 MBDownload
Bijlage PDF739 KBDownload
Toelichting PDF16,87 MBDownload
Bijlage PDF7,61 MBDownload
Verbeelding PDF349 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.