Bestemmingsplan 'Verzamelplan'

Op donderdag 25 november 2021 heeft de gemeenteraad besloten het bestemmingsplan ‘Verzamelplan, Gemeente Ommen’ ongewijzigd vast te stellen. Vanaf donderdag 9 december 2021 geldt gedurende 6 weken de beroepstermijn. 

Het bestemmingsplan betreft een plan waarin een viertal locaties ambtshalve worden gecorrigeerd. Het betreft het mogelijk maken van een inrit aan de Sportlaan te Ommen, het op verzoek van de Provincie Overijssel wegbestemmen van het ecoduct (PIP N340/N48), het bestemmen van de bedrijfswoning Koloniedijk 20 Vinkenbuurt tot reguliere woning en het verleggen van het bestemmingsvlak voor de recreatiewoning aan de Beerzerweg 35d. 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan is met ingang van 9 december 2021 gedurende 6 weken raadpleegbaar op de volgende wijzen: 

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-code: NL.IMRO.0175.Verzameplan1bp001-vg01) 

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf donderdag 9 december 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.