Ontwerpbestemmingsplan Ommermars

Vanaf 25 november 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, wijzigingsplan Natuurontwikkeling Ommermars’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is 6 januari 2021. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied ‘Ommermars’.  Het betreft een wijziging van ‘Agrarische doeleinden’ naar ‘Natuurdoeleinden’. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 26 november 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan Ommermars’
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.