Bestemmingsplan Ommerkanaal West 1, Ommen

Vanaf donderdag 10 december 2020 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Herziening Ommerkanaal west 1’ en de ontwerp omgevingsvergunning ‘Ommerkanaal West 1’ gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 20 januari 2021. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning hebben betrekking op locatie Ommerkanaal West 1 te Ommen. Hier staat op dit moment een oud kadaverhuis. De wens is om dit te vervangen door een clubgebouw voor motorclub Route 66. Het voormalige clubgebouw aan de Witharenweg 17 te Witharen krijgt met dit bestemmingsplan een recreatieve vervolgfunctie. Om het clubgebouw op locatie Ommerkanaal West 1 mogelijk te maken is er een bestemmingsplanherziening (Wro) en een omgevingsvergunning (Wabo) voor nodig. 

Het ontwerp bestemmingsplan wordt gecoördineerd met de ontwerp omgevingsvergunning voor de woning ter inzage gelegd (op basis van afdeling 3.6. artikel 3.30 Wro).  Hiertoe heeft de raad besloten op 26 november 2020. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 3 december 2020 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

De ontwerp omgevingsvergunning is vanaf donderdag 3 december 2020 op de volgende wijzen te raadplegen:

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren met een zienswijze reageren:

  • via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformulier of
  • schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan: Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Ommerkanaal West 1’’. 
  • mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.