Bestemmingsplan Ommen kom (witte vlekken)

Het bestemmingsplan ‘Ommen kom (witte vlekken)’ is door de gemeenteraad op 28 oktober 2021 vastgesteld. Vanaf 30 december 2021 tot en met 9 februari 2022 ligt het plan ter inzage. Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De eerdere publicatie op 15 december 2021 is niet goed gegaan, vandaar deze nieuwe publicatie. De termijn gaat lopen vanaf deze nieuwe publicatie. 

De gemeente Ommen bereid zich voor op de komst van de Omgevingswet. In de voorbereiding en overgang naar deze nieuwe wetgeving is het van belang dat alle bestemmingsplannen digitaal raadpleegplaar zijn. De gemeente Ommen heeft de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat voor nagenoeg het gehele grondgebied sprake is van geldende digitaal raadpleegbare bestemmingsplannen. Binnen de kom van Ommen zijn om uiteenlopende redenen een aantal locaties niet voorzien van een digitaal raadpleegbaar bestemmingsplan.

Voorliggend bestemmingsplan betreft de herziening van deze 'witte plekken'. Het voornemen is om de gronden conserverend te bestemmen. Dat betekent dat enkel de bestaande situatie wordt vastgelegd, er worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Het betreft de onderstaande locaties:

  1. Een gedeelte van de Balkerweg (grofweg ter hoogte van de rotonde naar het bedrijventerrein De Rotbrink over een lengte van ongeveer 340 meter).
  2. Ter plaatse van de aansluiting van de Varsenerstraat op de Voormars.
  3. Ter plaatse van het Molenpad is een deel van de weg niet vastgelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 22 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft bestemmingsplan op 28 oktober 2021 ongewijzigd vastgesteld.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 december 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep
Vanaf donderdag 30 december 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.