Bestemmingsplan Kindplein West Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat de gemeenteraad op 26 maart 2020 het bestemmingsplan Kindplein West Ommen vastgesteld heeft. 

In het westen van Ommen bevinden zich op korte afstand van elkaar de basisscholen Het Koloriet en De Dennenkamp, aan respectievelijk de Patrijsstraat en de Tureluur. Het plan is om op het onbebouwde trapveld tussen Het Koloriet en De Dennenkamp een nieuw gebouw op te richten, onder de naam Kindplein West. Naast beide genoemde scholen verhuizen ook basisschool Guido de Brès en kinderopvang De Kleine Kunst naar het nieuwe gebouw. Guido de Brès en De Kleine Kunst zijn nu nog elders in Ommen gevestigd. Na de verhuizing worden de oude schoolgebouwen van Het Koloriet en De Dennenkamp gesloopt. Het bestemmingsplan Kindplein West Ommen maakt de bouw van het nieuwe gebouw mogelijk. 

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn twee zienswijzen namens diverse omwonenden ingediend. 

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf vrijdag 10 april 2020 is het vastgestelde bestemmingsplan Kindplein West Ommen te bekijken:

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is woensdag 21 mei 2020.

U mag beroep instellen

Vanaf vrijdag 10 april 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF5,34 MBDownload
Regels PDF1,06 MBDownload
Verbeelding PDF372 KBDownload
Bijlage bij de toelichting PDF52 MBDownload
Zienswijze Kindplein West Ommen PDF224 KBDownload
Vaststelling PDF126 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.