Vaststelling bestemmingsplan Hammerweg 64

Vanaf donderdag 18 juni 2020 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Hammerweg 64’ gedurende zes weken ter vaststelling. De laatste dag van de termijn is donderdag 30 juli 2020.  Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Hammerweg 64 in Ommen en is bedoeld om een compensatiewoning (op basis van rood-voor-rood) mogelijk te maken. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 12 december 2019 tot 15 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. 

Waar in te zien? 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 juni 2020 op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Vanaf donderdag 18 juni 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

documenten

TitelTypeGrootteDownload
Regels PDF6,81 MBDownload
Toelichting PDF2,36 MBDownload
Verbeelding PDF183 KBDownload
Voorstel PDF336 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.