Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Wethouder Petterweg 19 – Bergweg 26’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Wethouder Petterweg 19 – Bergweg 26’ is op 16 december 2021 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 30 december 2021 tot en met woensdag 9 februari 2022 geldt de beroepstermijn. 

Op locatie Wethouder Petterweg 19 is conform het bestemmingsplan sprake van een agrarisch bedrijf. Initiatiefnemer wenst mee te doen aan de rood-voor-rood regeling, ten einde hier een reguliere woonbestemming te krijgen. Het bouwrecht wat ontstaat door de sloop van de voormalige agrarische bebouwing ter plaatse wordt verplaatst naar Bergweg 26 te Ommen. Op locatie Wethouder Petterweg 19 zijn namelijk diverse redenen waarom hier niet teruggebouwd kan worden (landschap, geluid afkomstig van de N48, overwegend agrarisch gebied). Op Bergweg 26 te Ommen kunnen conform het bestemmingsplan reeds twee woningen worden gerealiseerd. Het woonrecht wat ontstaat door de rood-voor-rood regeling op locatie Wethouder Petterweg 19 zal hier landen, zodat op locatie Bergweg 26 in totaal drie woningen kunnen worden gerealiseerd. 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 december 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.buiten2012bp0065-vg01

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf donderdag 30 december 2021 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

 

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.