Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen

Gemeente Ommen laat weten dat de gemeenteraad op 27 februari 2020 het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen heeft vastgesteld volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan is bedoeld om de bouw van 2 woningen mogelijk te maken in het kader van de regeling Rood voor rood. Daarnaast worden 2 bestaande bedrijfswoningen omgezet naar burgerwoningen. 

Het ontwerp van dit plan heeft voor 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend.

Het plan is zes weken lang te bekijken

Vanaf donderdag 12 maart 2020 is het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, herziening Varsenerdijk 10a, Ommen te bekijken:

  • op de landelijke website
  • op de gemeentelijke website
  • in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te maken bij de publieksdienst.

De stukken kunnen door eenieder worden ingezien en de laatste dag van de termijn voor het indienen van beroep is 22 april 2020.

U mag beroep instellen

Vanaf donderdag 12 maart 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF8,18 MBDownload
Regels PDF3,09 MBDownload
Verbeelding PDF231 KBDownload
Bijlagen PDF25 MBDownload
Vaststellingsbesluit PDF257 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.