Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Larinkmars 4&5, Varsen

Vanaf donderdag 18 juni 2020 ligt het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Larinkmars 4&5, Varsen’ gedurende zes weken ter vaststelling. De laatste dag van de termijn is donderdag 30 juli 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Larinkmars 4-5 en is bedoeld op de feitelijke situatie voor Erve Vechtdal (Koesafari) planologisch vast te leggen. 

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 30 januari 2020 tot en met 12 maart 2020 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Waar in te zien? 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 18 juni 2020 op de volgende wijzen beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

Beroep
Vanaf donderdag 18 juni 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. De werking wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is beslist.

documenten

TitelTypeGrootteDownload
Regels PDF464 KBDownload
Toelichting PDF1,26 MBDownload
Verbeelding PDF128 KBDownload
Vastellingsbesluit PDF303 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.