Balkerweg 22a-22b - Ontwerp

Vanaf donderdag 29 november 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Balkerweg 22a- 22b, Ommen' gedurende zes weken ter inzage. De laatste dag van de termijn is woensdag 9 januari 2019.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Balkerweg 22a en 22b in Ommen. Het bestemmingsplan maakt het door middel van het toekennen van een letteraanduiding 'burgerwoning' het mogelijk dat de bedrijfswoning (Balkerweg 22b), behorende bij het bedrijf Wiechers Wonen (Balkerweg 22a), ook als burgerwoning kan worden gebruikt.

Waar ter inzage?

Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 29 november 2018 op de volgende wijzen ter inzage gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:

  • Digitaal op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
  • Digitaal via onderstaande documenten.
  • Op papier, uitsluitend op afspraak, bij de Publieksdienst in het gemeentehuis in Ommen.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u op de onderstaande manieren met een zienswijze reageren. Een digitale reactie heeft de voorkeur.

  • Door middel van het digitale reactieformulier.
  • Mondeling bij de Publieksdienst.
  • Per post aan Raad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van de naam van het betreffende plan.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Documenten

TitelTypeGrootteDownload
Toelichting PDF0,94 MBDownload
Regels PDF540 KBDownload
Verbeelding PDF214 KBDownload
Bijlage bij de regels - Staat van bedrijfsactiviteiten PDF27 KBDownload

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Publieksdienst. U kunt hiervoor gebruikmaken van het digitale contactformulier.

Bel mij terug

Heeft u een vraag of opmerking voor de gemeente? Laat uw nummer achter en wij bellen u terug.